Klubhus og træningsplads

Vi er flere foreninger der holder til på Kaisholm, derfor er det vigtigt at vi tager hensyn til hinanden.

Vors klubus er beliggende ved vores træningsplads.
Se på kort

Parkering skal ske på parkeringspladsen eller langs vejen ved vores træningsplads, så der er fri passage.

Der må luftes hunde mellem "legepladsen" og "flyvepladsen". Opsamling af efterladenskaber skal ske og smides i affaldssæk, som er placeret flere steder i området.

Pladsen på højre side af vejen må ikke bruge samt området ved PH's klubhus.

Løse hunde på træningspladsen, må kun ske i samråd med trænerne.

Brug af træningspladsen uden for den normale træningstid kan ske på alle dage, Men på eget ansvar.

Egne materialer skal samles ind efter endt træning.

Evt. problemer ved benyttelse af træningspladsen, skal straks meddeles formanden.
sponsor

Forside

Hold

Indmelding

Afbud

Praktiske oplysniger

Billeder

Pokaler & lokal resultater

Ældre kreds resultater

Nye Kreds resultater

Privat

Vedtægter

Bank oplysninger

Træningspladsen

Nybagt hundeejer

Alene hjemme (PDF fil)

Miljø træning

Kommandoer

Tænk på !!

Hundes pleje

Førstehjælp

Bøger

DcH Haslev- din hundeforening